Kriptoloji I

Kriptoloji :Günümüzde başkalarıyla haberleşmek için farklı iletişim türleri kullarırız.Hepsinin ortak amacı karşı tarafa kişilerin duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasıdır.İletilen mesajın karşı tarafa güvenli olarak gönderilmesini sağlamak için kriptoloji bilimi devreye girer.Kriptoloji, latince gizli anlamına gelen kryptos ve yine latince sözcük anlamına gelen logos kelimelerinin birleşiminden oluşan gizli ve güvenli haberleşme bilimidir.

Kriptolojinin iki temel alt dalı vardır: Kriptografi ve kriptoanaliz.

 

Kriptografi, bir verinin şifrelenmesi(gizlenmesi) ve şifrenin çözülmesi için kullanılan yöntemlere verilen  genel addır.Kısaca kriptografi mesajın manasını gizleme amaçlı gizli yazım bilimidir.

Kriptoanaliz, bilgi ve anahtar olmaksızın şifreli(anlaşılmaz) mesajı anlaşılır mesaj olarak geri dönüştürme prensipleri ve yöntemleridir. Aynı zamanda kod kırma(codebreaking) olarak da adlandırılır.Kısaca kriptoanaliz, kriptolu sistemleri kırma bilimi veya sanatıdır.

Kriptolojinin 5 elemanı vardır.

  • E=Encryption: Şifreleme
  • D=Decryption: Şifre çözümü
  • P=Plaintext: Şifrelenecek olan düz metin
  • C=Ciphertext: Düz metinin şifrelenmiş hali
  • K=Key(Anahtar): Şifrelemede kullanıcak olan anahtar

Kriptolojide güvenlik anahtarın gizliliğine bağlıdır,algoritmanın gizliliğine bağlı değildir.Algoritma gizli olsa kimse o algoritmanın güvenli olup olmadığını test edemez.

KRİPTOLOJİ FAYDALARI

Messeage Integrity(Mesaj Bütünlüğü):Başkaları mesajı değiştiremez.
Authentication(Kimlik Doğrulama):Mesajı gönderen ve alan kişi, birbirlerinin kimliklerini doğrulayabilirler.
Data Confidentiality(Verinin Gizliliği):Gönderilen mesaj hacker tarafından ele geçirilse bile şifrelenmiş olduğundan içeriğini anlamayacaktır(şifreleme algoritmasını ya da şifreleme anahtarını bulmadığı taktirde)
Non-repudiation(İnkâr Edememe):Mesajı gönderen, daha sonra bilgiyi kendisinin gönderdiğini inkar edememeli

Kriptoloji algoritmaları anahtar kullanma yöntemlerine göre Simetrik ve Asimetrik şifreleme olarak ikiye ayrılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *