SSH İstemci Komutları

SSH İstemci Versiyonu Öğrenme

Bazen sisteminizde yüklü olan SSH istemcisinin versiyonunu öğrenmeniz gerekebilir.Versiyon numarasını ssh -V komutu ile öğrenebiliriz.Linux dağıtımları OpenSSH ile gelir.Bu yüzden ssh kurmanıza gerek kalmaz.

Aşağıdaki örnekte sistemde OpenSSH kullanıldığını gösterir.


$ ssh -V
OpenSSH_3.9p1, OpenSSL 0.9.7a Feb 19 2003


Bu aşağıdaki örnekte ise sistemde SSH2 kullanıldığını gösterir.


$ ssh -V
ssh: SSH Secure Shell 3.2.9.1 (non-commercial version)
on i686-pc-linux-gnu


 Remotehostta SSH Kullanarak Oturum Açma

İlk başta localhostunuzdan remotehosta login olacağınız zaman , anabilgisayar(host) key bulunamadı mesajı ile karşılaşırsınız.Ve bu mesaja ‘yes’ diyerek devam ettiğinizde ana dizininizdeki .ssh2/hostkeys dizininin altına remotehost için key eklenecektir, aşağıda gördüğünüz gibi.


localhost$ ssh -l berk remotehost.example.com

Host key not found from database.
Key fingerprint:
xabie-dezbc-manud-bartd-satsy-limit-nexiu-jambl-title-jarde-tuxum
You can get a public key’s fingerprint by running
% ssh-keygen -F publickey.pub on the keyfile.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? Yes
Host key saved to
/home/berk/.ssh2/hostkeys/key_22_remotehost.example.com.pub
host key for remotehost.example.com, accepted by berk Mon
May 26 2008 16:06:50 -0700
berk@remotehost.example.com password:
remotehost.example.com$


Daha sonraki bağlantılarınızda, keyiniz hostkeys dosyasına eklendiği için sizden sadece şifreniz istenecektir.Aşağıda olduğu gibi.


localhost$ ssh -l berk remotehost.example.com
berk@remotehost.example.com password:
remotehost.example.com$


 SSH İstemci Oturumda Hata Ayıklama

Bazı zamanlar SSH bağlantılarında sorunları gidermek için hata mesajlarını incelemeniz gerekebilir.SSH hata mesajlarını görüntülemek için aşağıda olduğu gibi ‘-v'(küçük v) seçeneğini kullanmalısınız.

Örnek: SSH istemcisi hata mesajı görüntülenmemiş hali


localhost$ ssh -l berk remotehost.example.com
warning: Connecting to remotehost.example.com failed:
No address associated to the name


Örnek: SSH istemcisi hata mesajı görüntülenmiş hali


locaclhost$ ssh -v -l berk remotehost.example.com

debug:
SshConfig/sshconfig.c:2838/ssh2_parse_config_ext:
Metaconfig parsing stopped at line 3.
debug:
SshConfig/sshconfig.c:637/ssh_config_set_param_verbose:
Setting variable ‘VerboseMode’ to ‘FALSE’.
debug:
SshConfig/sshconfig.c:3130/ssh_config_read_file_ext:
Read 17 params from config file.
debug: Ssh2/ssh2.c:1707/main: User config file not
found, using defaults. (Looked for
‘/home/berk/.ssh2/ssh2_config’)
debug: Connecting to remotehost.example.com, port 22…
(SOCKS not used)
warning: Connecting to remotehost.example.com failed:
No address associated to the name


SSH Oturum Değiştirme

SSH kullanarak localhosttan remotehostda oturum açtığınız zaman, localhostunuza dönüp bazı işlemler gerçekleştirmek isteyebilirsiniz ve localhostta işiniz bittiğinde tekrar remotehosta dönmek isteyebilirsiniz.Bunun için remotehostla bağlantıyı kesip oturumunuzu kapatmanıza gerek yok.Aşağıda oturumu kapatmadan oturumlar arası nasıl geçiş yapıldığını gösterdim:

 1. Remotehostta oturum açın.

  localhost$ ssh -l berk remotehost


 2. Ve bağlandınız.Şuanda remotehosttasınız.

  remotehost$


 3. Şimdi geçici olarak localhostumuza dönmek istiyoruz diyelim.Bunun için klavyemizde CTRL+Z tuşuna basıyoruz.Ve aşağıda olduğu gibi localhostumza geçtik.

  remotehost$ ~^Z
  [1]+ Stopped ssh -l berk remotehost
  localhost$


 4. Şimdi terminalimizden geri planda çalışan işlere bakıyoruz.

  localhost$ jobs
  [1]+ Stopped ssh -l berk remotehost


  Yukarıda görüldüğü gibi Linux komut istemcisi bize ssh bağlantısının durdurulduğunu söylüyor.Şimdi 5.adımla durdurulmuş olan ssh işlemine devam edelim.

 5. Aşağıdaki komutla ssh işlemini tekrar aktif ediyoruz ve bize remotehosta ilk bağlandığımızdaki gibi bizden şifre istemiyor.

  localhost$ fg %1
  ssh -l berk remotehost
  remotehost$

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *