Ubuntu Server Üzerinde Bir Kullanıcı Ekleme

Ubuntu Server,herhangi bir Linux dağılımı gibidir ve çok kullanıcılı olma özelliğine sahiptir.Sunucu üzerinde yaygın olarak verilen görevlerden biride kullanıcı eklemektir.

useradd

Useradd komutu ile  komut satırından  yeni bir kullanıcı ekleyelim:

Komut

useradd

Bu komut kullanıcı ekler , fakat herhangi bir ekstra seçeneği ile birlikte kullanmazsak,kullanıcının herhangi bir şifresi ya da home dizini olmayacaktır.

Not : Eğer komut bulunamadı belirten bir mesaj alırsanız, tam yolunu kullanarak deneyin :

/ usr / sbin / useradd

Kullanıcı için home dizini ayarlamak için   -d   seçeneği kullanabilirsiniz.  – m   seçeneği home dizini oluşturmak için kullanıcıyı zorlar .Bu seçenekler ile bir kullanıcı hesabı oluşturmayı deneyin ve sonra hesabın parolasını ayarlamak için password komutunu kullanın . Alternatif kullanıcı komutuna  – p  kullanarak bir parola ayarlayabilirsiniz.”password” kullanarak parola ayarlamak için aşağıdaki komut da tercih edilebilir.

Komut

sudo useradd – d / home / testuser – m testuser

Komut

sudo passwd testuser

Yukarıdaki komut testuser adında bir kullanıcı oluşturacak ve   kendi home dizini olarak / home / testuser  dizinini ayarlıyacaktır.  Yeni home dizinindeki dosyalar varsayılan home dizini dosyalarını içeren   / etc / skel   klasöründen kopyalanır. Eğer kullanıcılar için varsayılan değerleri ayarlamak istersen , o dizindeki dosyaları değiştirerek veya bazı şeyler ekleyerek bunu gerçekleştirebilirsin. Kullanıcı için yeni home dizinine bir göz atacak olursak:

Örnek

geek@ubuntuServ:/etc/skel$ ls -la /home/testuser
total 20
drwxr-xr-x 2 testuser testuser 4096 2006-12-15 11:34 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 2006-12-15 11:37 ..
-rw-r–r– 1 testuser testuser 220 2006-12-15 11:34 .bash_logout
-rw-r–r– 1 testuser testuser 414 2006-12-15 11:34 .bash_profile
-rw-r–r– 1 testuser testuser 2227 2006-12-15 11:34 .bashrc

 Yukarıdaki komutun çıktısında Bash komut dosyalarının bu dizinde olduğunu fark etmişsinizdir. Tüm yeni kullanıcılar için varsayılan yol seçeneklerini ayarlamak istiyorsan , o zaman useradd komutu tarafından bu dosyaları oluşturmak için kullanman gereken komut / etc / skel olurdu.

adduser

Bu komut yani adduser komutu her zaman için useradd komutundan daha kolay ve yaygındır.Aynı şeyi linux komutları içerisinde sizin için yapalım . Bu komutun sözdizimi aşağıda verilmiştir.

Yapısı

adduser <username>

Örnek

geek@ubuntuServ:/etc/skel$ sudo adduser thegeek
Password:
Adding user `thegeek’…
Adding new group `thegeek’ (1004).
Adding new user `thegeek’ (1004) with group `thegeek’.
Creating home directory `/home/thegeek’.
Copying files from `/etc/skel’
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
No password supplied
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for thegeek
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: The Geek
Room Number []: 0
Work Phone []: 555-1212
Home Phone []: 555-1212
Other []:
Is the information correct? [y/N] y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *